מה הוא ייפוי כוח מתמשך?

בעבור לא מעט מקרים קיצוניים ישנם כלים משפטיים אשר יוכלו להקל על האזרח, בין אם מדובר בביטוח סיעודי מטעם המוסד לביטוח לאומי ועד אל זכויותיהם של בגירים וקטינים כאחד. בנוסף אל כלים אלו קיים גם חוק האפוטרופסות, המעניק שכבת הגנה של בגירים וקטינים גם במצבים בהם הבגיר אינו יכול לדאוג לענייניו וגם במקרים של ליקוי שכלי כל שהו או לקות נפשית. בשנת 2016 תוקן החוק ומאפשר כיום לא רק העברת אפוטרופסות של הבגיר או הקטין, אלא גם מתן ייפוי הכוח אשר רלוונטי יותר עבור בגירים. מסמך זה מאפשר קבלת החלטות עתידיות ועד אל קבלת שכר.

סוגים של ייפויי כוח

כאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך ישנם מספר סוגים של ייפויי כוח, כאשר הראשון מבניהם והכללי ביותר הוא כמובן ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים. ייפויי כוח זה מתייחס כמעט לכל קטגוריה, החל מצרכי היום יום ועד אל מצבים חברתיים, נפשיים ואפילו גופניים. כמו כן ייפוי זה יוכל לקבל החלטות רפואיות , עם זאת ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי הנוגע לעניינים רפואיים בלבד. ייפוי כוח שלישי מתייחס לרכושו של האדם, שכן מיופה הכוח יכול לקבל החלטות בין אם בעזרת הנחיות שקדמו למתן ייפוי הכוח ועד אל החלטות עתידיות. כמו כן הממנה יוכל להחליט כי הוראות/הבטחות שבידו של המיופה, יהיו תחת פיקוחו של האפוטרופוס הכללי או של בני משפחה או חברים מטעמו.

שכר, הפקדה ועריכה של ייפוי כוח

על מנת שייפוי הכוח אכן יקבל תוקף משפטי, יש להפקיד את ייפוח הכוח אצל האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים. כמו כן שליחת הבקשה יכולה להתבצע כיום גם בצורה מקוונת, אך דורשת עריכה משפטית מתאימה ולכן במקרים שכאלו מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה במתן ייפוי כוח. כמו כן חשוב להכיר ולוודא את ההנחיות מצידו של הממנה, שכן בהוראות אלו יש כמובן להתייחס לשכר, לפעולות שיוכל לבצע האפוטרופוס ועוד. מסמך זה הינו בעל תוקף משפטי ודורש התייחסות בכובד ראש גם מצידו של הממנה וגם מצידו של האפוטרופוס המקבל על עצמו אחריות גדולה. למידע נוסף – https://www.shoresh-law.co.il/